Thủ thuật Máy tính

Rắc rối với chiếc máy tính cũ? Laptop làm việc không theo ý bạn? Muốn build PC nhưng chưa có kinh nghiệm? Thần y PC ở đây để lắng nghe bạn.